BAHAGIAN AUDIT DALAM

Bahagian Audit Dalam ditubuhkan berdasarkan Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1993 dan Bil. 3 Tahun 1998 iaitu Kerajaan Malaysia telah menyarankan bahawa semua agensinya mesti melaksana dan mempertingkatkan fungsi Audit Dalam. Unit Audit Dalam  yang ditubuhkan adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Eksekutif Badan Berkanun tersebut.

HIGHLIGHTS

SENARAI PENGAUDITAN

KLIK DI SINI

SENARAI PENGAUDITAN

TAKWIM AUDIT

KLIK DI SINI

TAKWIM AUDIT

PROSES KERJA AUDIT

KLIK DI SINI

PROSES KERJA AUDIT

LAPORAN TAHUNAN

KLIK DI SINI

LAPORAN TAHUNAN

PIAGAM AUDIT

KLIK DI SINI

PIAGAM AUDIT

PERANAN AUDIT

KLIK DI SINI

PERANAN AUDIT

KOD ETIKA

KLIK DI SINI

KOD ETIKA

JKAD

KLIK DI SINI

JKAD

CONTINUOUS AUDITING EDUCATION (CAE)

CAE (Continuous Auditing Education) merupakan program pendidikan auditan yang berterusan dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan berkaitan amalan pengauditan terkini dalam kalangan juruaudit khususnya di Bahagian Audit Dalam

PENULISAN DAN PENERBITAN

Staf Bahagian Audit Dalam telah terlibat dengan penulisan Artikel di dalam beberapa buah buku.
penulisan bahagian audit dalam
penulisan bahagian audit dalam
Penulisan dan panerbitan

BULETIN AUDIT

PENCAPAIAN

VIDEO iNAQ BAHAGIAN AUDIT DALAM

VIDEO PILIHAN