Membuat perancangan dan penyediaan Program Audit yang akan disahkan oleh Ketua Bahagian Audit Dalam

Memaklumkan atau membuat perjumpaan dengan pelanggan audit dalam Mesyuarat Pembukaan

Menjalankan kerja-kerja pengauditan di Fakulti/Pusat/Jabatan/Bahagian

Draf laporan audit dikeluarkan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Penutupan

Pelanggan audit diberi tempoh 14 hari dari laporan akhir untuk memberi ulasan

Pembentangan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit

Membuat audit susulan terhadap keputusan Jawatankuasa Audit