Y. BHG. TAN SRI MUSA TAN SRI HASSAN
Y. BHG. TAN SRI MUSA TAN SRI HASSANPENGERUSI
DATO' MUHAMMAD SALIM SUNDAR BIN ABDULLAH
DATO' MUHAMMAD SALIM SUNDAR BIN ABDULLAHAHLI JAWATANKUSA
DATO' SAIFUL BAHRI BIN ZAINUDDIN
DATO' SAIFUL BAHRI BIN ZAINUDDINAHLI JAWATANKUSA
EN. NORSYAHRIN HAMIDON
EN. NORSYAHRIN HAMIDONAHLI JAWATANKUSA
Y. BRS. EN. HEZAN SHAH BIN ZAINUDDIN
Y. BRS. EN. HEZAN SHAH BIN ZAINUDDINSETIAUSAHA

TERMA RUJUKAN 

MANTAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT

Pengerusi

  • Seorang ahli daripada Lembaga Pengarah yang dilantik oleh Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahli

  • Tiga ahli Lembaga Pengarah/ ahli luar yang dilantik oleh Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Setiausaha

  • Ketua Bahagian Audit Dalam

Pengerusi dan seorang ahli Jawatankuasa Audit

Sekurang-kurangnya 4 kali setahun