1. Pra-Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/ IEC 27001:2007
 2. Audit Khas – Pengauditan Kewangan FastLab
 3. Audit Khas – Pengurusan Penerbitan
 4. Pengauditan Pusat Alumni dan Kerjaya – Dana Program Kebolehpasaran Graduan (GE)
 5. Pemerhatian Audit – Operasi Penghantaran Pulang Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia ke Zon Timur
 6. Pemerhatian Audit – Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pelajar Siswazah Mod Penyelidikan dan Pelajar Semester Akhir Sarjana Muda
 7. Kajian Audit – Bantuan Insentif Pengajaran dan Pembelajaran
 8. Pemerhatian Audit – Pendaftaran dan Aktiviti P&P Pelajar Baharu Tamhidi Sesi 2020/ 2021
 1. Pengurusan Pembangunan Sistem AMV 3
 2. Pengurusan GSM (Graduate School of Muamalat)
 3. Pengurusan Pembangunan Projek Pusat Islam
 4. Pengurusan Zakat, Wakaf dan Infaq
 5. Pengurusan Terbitan Bersiri di Jabatan Perpustakaan
 6. Pengurusan Insurans
 7. Pengurusan Makmal Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB)
 8. Audit Khas – Pengurusan Sewaan Tapak Khemah di PKP dan Pengurusan GESO 2018 di Pusat Keusahawanan Universiti
 1. Kajian Audit – Pengurusan Kaunter
 2. Pengurusan Rumah Kakitangan Penting dan Rumah Khas Jabatan
 3. Pengurusan Pendahuluan Kakitangan
 4. Pengurusan Peperiksaan Akhir Semester (Sarjana Muda)
 5. Pengurusan Program Keusahawanan Pelajar
 6. Pengurusan Penyelenggaraan di Pusat Sukan
 7. Pengurusan Kutipan Hutang Yuran Pelajar Melalui Agensi Kutipan Hutang
 8. Pengurusan Pembangunan Sistem PPS
 9. Pengurusan Keselamatan Rangkaian
 10. Audit Khas – Kontrak Pembangunan

SENARAI PENGAUDITAN 2017

 1. Pengurusan Operasi Pusat Pakar Kesihatan USIM
 2. Kajian Audit – Keberkesanan Pengurusan CCTV
 3. Pengurusan Perolehan dan Operasi Server
 4. Kajian Audit – Perolehan Secara Pembelian Terus
 5. Penampilan Audit – Pengurusan Aset Penyelidikan Yang Telah Tamat
 6. Penampilan Audit – Pengurusan Kutipan di Kaunter PTJ
 7. Pengurusan Dana Wakaf
 8. Pengurusan Operasi Sistem MyOT
 9. Pengurusan Operasi Sistem AMV 3
 10. Pengurusan Sewaan Kereta
 11. Pengurusan Pembayaran Gaji
 12. Audit Khas – Karnival Pengajian Tinggi Negara 2017 (Zon Tengah)