22 September 2020 – Staff Bahagian Audit Dalam telah menyertai program Kesedaran Kesejahteraan Emosi dan Kesihatan Diri.