Pada 23 Julai 2020 – Ketua Jabatan Audit Dalam En. Hezan Shah telah bertemu buat pertama kali dengan pengerusi Jawatankuasa Audit USIM yang baharu . Pelantikan ini berkuatkuasa mulai tarikh kelulusan mesyuarat sehingga tamat lantikan YBhg. Tan Sri sebagai ahli Lembaga Pengarah Universiti.