Pada 29 Oktober sehingga 31 Oktober 2021 , wakil Bahagian Audit Dalam telah menghadiri Bengkel Kompetensi Generik Skim yang bertempat di Radisson Hotel Putrayajaya.Tujuan Bengkel ini diadakan bagi Mengurus, merancang dan menyelaras pembangunan Kamus Kompetensi Generik Skim untuk skim perkhidmatan yang diwakili dan juga Mengemukakan Kamus Kompetensi Generik Skim untuk tujuan pengesyoran oleh Jawatankuasa Induk Kamus Kompetensi USIM