Pada 19 Disember 2018, Unit Audit Dalam Universiti Teknikal Melaka (UteM) telah melakukan lawatan kerja ke Bahagian Audit Dalam USIM (BgAD). Objektif lawatan ini adalah untuk berkongsi  pengalaman pengauditan dan bertukar pandangan. Sesi perbincangan ini diketuai oleh Puan Hafizah Marzuki selaku ketua projek.