10 Jan 2024 –  Taskforce Pemerkasaan Wanita USIM telah menganjurkan Forum Peranan Wanita Dalam Kerjasama Antarabangsa yang melibatkan semua kakitangan dan pelajar wanita USIM serta badan-badan wanita di sekitar Negeri Sembilan sebagai peserta forum.