Bahagian Audit Dalam telah menghantar 3 wakil untuk menghadiri kursus aplikasi MS Excel pada 11 Feb – 12 Feb 2020 bertempat di Petaling Jaya, Selangor. Melalui kaedah ini dapat memberi kefahaman tentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel dengan lebih terperinci . Tambahan pula , kursus ini menerapkan staff Bahagian Audit Dalam untuk mengira , memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat dengan lebih sistematik  dalam sistem MS Excel .