Mesyuarat  Bahagian Audit Dalam Bil.1/2020 pada 15 Januari 2020 telah memutuskan agar proses pelupusan fail dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan ruang di Bilik Stor

Tujuan Pelupusan fail diadakan :

  1. Memilih fail-fail Audit yang tidak digunakan iaitu fail 2012 dan ke bawah.
  2. Mengemas stor Bahagian Audit Dalam untuk menampung fail-fail audit akan datang.