18 – 19 Mac 2021-  Bengkel X Ray Dokumen Kontrak.

Tujuan bengkel ini diadakan bagi memahami kandungan dokumen kontrak bagi semua jenis perolehan  termasuk bekalan ,perkhidmatan dan kerja. Begitu juga, Bengkel ini juga diadakan bagi mewujudkan percambahan fikiran serta meningkatkan kualiti pengauditan dalam kalangan pasukan audit.