Pada 11 Februari 2020 sesi perbincangan bagi menjalankan program sangkutan telah diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) .Tujuan program ini diadakan bagi meningkatkan pengalaman dan kemahiran pasukan audit dalam ISMS . Oleh itu, Bahagian Audit Dalam telah menghantar 3 orang wakil bagi menyertai pasukan audit dalam ISMS UKM sepanjang tempoh pengauditan ISMS dijalankan .