Pada 4 june 2020 sesi exit meeting atau penutupan pengauditan pusat wakaf dan zakat telah di lakukan di Pusat Wakaf dan Zakat. Sesi perbincangan telah dilakukan dan diketuai oleh En Hezan Shah selaku Ketua Bahagian Audit Dalam bagi membincangkan isu-isu  yang dijumpai .