Bahagian Audit Dalam telah menghantar 3 wakil untuk menghadiri kursus aplikasi MS Excel pada 11 Feb Р12 Feb 2020 bertempat di Petaling Jaya, Selangor. Melalui kaedah ini dapat memberi kefahaman tentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel dengan lebih terperinci . Tambahan pula , kursus ini menerapkan staff Bahagian Audit Dalam untuk mengira , memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat dengan lebih sistematik  dalam sistem MS Excel .