1. Indeks Akauntabiliti
 2. Pengauditan Khas : Pengurusan Jubah Graduan
 3. Pengurusan Baucer Buku
 4. Pengurusan Akaun Enterprise (USIM Tijarah Holdings Sdn Bhd)
 5. Pengurusan Kerja Lebih Masa (Jabatan Keselamatan)
 6. Pengurusan Projek Pembinaan Pagar (Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti)
 7. Pengurusan Tabung Masjid (Pusat Islam)
 8. Pengurusan Tabung Amanah (Pusat Kebudayaan)
 9. Pengurusan Aset (Kolej Permata Insan)
 1. Pengurusan Kewangan Asrama Kediaman – Caj Yuran Asrama, Terimaan, Perolehan & Aset
 2. Pengurusan Geran Penyelidikan NIC Universiti di Pusat Pengurusan Penyelidikan
 3. Pengurusan Geran Penyelidikan & Aset Fakulti Sains dan Teknologi
 4. Pengurusan Bantuan Kewangan Pelajar
 5. Pengurusan Projek Pembinaan Bangunan Kemudahan Persalinan di Padang Bola Rumah Kakitangan USIM
 6. Pusat Pengurusan Antarabangsa (USIM ‘Alamiyyah)
 7. Pengurusan Kutipan Yuran Pelajar Sarjana Muda
 1. Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK) –  Kampus Cawangan Temerloh
 2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) – Pesta Konvokesyen C-Fest 11
 3. Fakulti Pergigian – Klinik Pergigian
 4. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 5. Pusat Pengajian Siswazah – Pengurusan Yuran Pengajian Siswazah
 6. Pusat Perancangan Korporat & Pengurusan Kualiti (PPKPK)
 7. Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 8. Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)
 9. Pusat Pengajian Teras (PPT)
 10. Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS)
 11. Pusat Akses Pembelajaran Terbuka Global (GOALS)
 1. Pusat Sukan
 2. Bahagian Penerbitan (Tabung)
 3. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
 4. Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP)
 5. Jabatan Perpustakaan
 6. Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF)
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pendaftar
 9. Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
 10. Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran (PIPP)
 11. Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM)
 12. Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 13. Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
 14. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 1. Pusat Pengajian Siswazah
 2. Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (IFWMI)
 3. Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal (IHRAM)
 4. Akademi Permata Insan (API)
 5. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP)
 6. Fakulti Syariah dan Undang-undang (FSU)
 7. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
 8. Fakulti Pergigian (FPg)
 9. Pusat Teknologi Maklumat (PTM)
 10. [KHAS] Pengauditan Projek-projek Pembangunan Bermasalah
 11. Pusat Tamhidi
 12. Institut Pengurusan Fatwa Sedunia (INFAD)
 13. Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah ASIAN (ACREDA)
 14. Pusat Hubungan Industri dan Pengkomersialan (PHIP)