Program 5S Bahagian Audit Dalam tahun 2020 

Latar Belakang :

  • Mesyuarat Bahagian Audit Dalam Bil.1 /2020 pada 15 Januari 2020 telah memutuskan agar proses pelupusan fail dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan ruang di Bilik Stor.
  • Pengawai Stor Bahagian Audit Dalam , En Ashaari Mohamad memaklumkan kali terakhir pelupusan fail dilakukan adalah pada tahun 2017.

objektif program :

  1. Memilih fail-fail audit yang tidak digunakan iaitu fail 2012 dan ke bawah.
  2. Mengemas stor Bahagian Audit Dalam untuk menampung fail-fail audit akan datang.