01122021  – Bahagian Audit Dalam telah dijemput sesi libat urus bersama beberapa UAD UA terpilih bagi membangunkan mekanisme penarafan pengurusan Aset milik Universiti Awam bertempat di Bayau Lagoon Melaka selama 3 hari 2 malam