Ahli Jawatankuasa Audit USIM

Pengerusi

  • Seorang ahli daripada Lembaga Pengarah yang dilantik oleh Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahli

  • Tiga ahli Lembaga Pengarah/ ahli luar yang dilantik oleh Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Setiausaha

  • Ketua Bahagian Audit Dalam
KOSONGPENGERUSI
DATO' MUHAMMAD SALIM SUNDAR BIN ABDULLAH
DATO' MUHAMMAD SALIM SUNDAR BIN ABDULLAHAHLI JAWATANKUSA
18 JULAI 2018 – 17 JULAI 2020
DATO' SAIFUL BAHRI BIN ZAINUDDIN
DATO' SAIFUL BAHRI BIN ZAINUDDINAHLI JAWATANKUSA
18 JULAI 2018 – 17 JULAI 2020
EN. NORSYAHRIN HAMIDON
EN. NORSYAHRIN HAMIDONAHLI JAWATANKUSA
23 MEI 2019 – 22 MEI 2021
EN. HEZAN SHAH BIN ZAINUDDIN
EN. HEZAN SHAH BIN ZAINUDDINSETIAUSAHA