VISI

Bahagian Audit Dalam adalah menjadi entiti yang cemerlang dan sumber rujukan dengan memberikan perkhidmatan pengauditan dan khidmat nasihat selaras dengan misi USIM.

MISI

Melakukan pemeriksaan dan penilaian yang bebas dan objektifnya ialah ke arah meningkatkan kualiti di semua lapisan pengurusan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

OBJEKTIF

Membantu Pihak Pengurusan melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan berkesan, dengan cara mengemukakan Laporan Hasil Kajian dan Pemeriksaan yang mengandungi analisa operasi yang tepat, jujur dan bebas.