Senarai Pengauditan

Senarai Pengauditan 2016

 1. Indeks Akauntabiliti
 2. Pengauditan Khas : Pengurusan Jubah Graduan
 3. Pengurusan Baucer Buku
 4. Pengurusan Akaun Enterprise (USIM Tijarah Holdings Sdn Bhd)
 5. Pengurusan Kerja Lebih Masa (Jabatan Keselamatan)
 6. Pengurusan Projek Pembinaan Pagar (Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti)
 7. Pengurusan Tabung Masjid (Pusat Islam)
 8. Pengurusan Tabung Amanah (Pusat Kebudayaan)
 9. Pengurusan Aset (Kolej Permata Insan)

Senarai Pengauditan 2015

 1. Pengurusan Kewangan Asrama Kediaman - Caj Yuran Asrama, Terimaan, Perolehan & Aset
 2. Pengurusan Geran Penyelidikan NIC Universiti di Pusat Pengurusan Penyelidikan
 3. Pengurusan Geran Penyelidikan & Aset Fakulti Sains dan Teknologi
 4. Pengurusan Bantuan Kewangan Pelajar
 5. Pengurusan Projek Pembinaan Bangunan Kemudahan Persalinan di Padang Bola Rumah Kakitangan USIM
 6. Pusat Pengurusan Antarabangsa (USIM 'Alamiyyah)
 7. Pengurusan Kutipan Yuran Pelajar Sarjana Muda

Senarai Pengauditan 2014

 1. Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK) -  Kampus Cawangan Temerloh
 2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) - Pesta Konvokesyen C-Fest 11
 3. Fakulti Pergigian - Klinik Pergigian
 4. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 5. Pusat Pengajian Siswazah - Pengurusan Yuran Pengajian Siswazah
 6. Pusat Perancangan Korporat & Pengurusan Kualiti (PPKPK)
 7. Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 8. Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)
 9. Pusat Pengajian Teras (PPT)
 10. Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS)
 11. Pusat Akses Pembelajaran Terbuka Global (GOALS)

Senarai Pengauditan 2013

 1. Pusat Sukan
 2. Bahagian Penerbitan (Tabung)
 3. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
 4. Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP)
 5. Jabatan Perpustakaan
 6. Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF)
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pendaftar
 9. Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
 10. Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran (PIPP)
 11. Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM)
 12. Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 13. Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
 14. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)

Senarai Pengauditan 2012

 1. Pusat Pengajian Siswazah
 2. Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (IFWMI)
 3. Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal (IHRAM)
 4. Akademi Permata Insan (API)
 5. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP)
 6. Fakulti Syariah dan Undang-undang (FSU)
 7. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
 8. Fakulti Pergigian (FPg)
 9. Pusat Teknologi Maklumat (PTM)
 10. [KHAS] Pengauditan Projek-projek Pembangunan Bermasalah
 11. Pusat Tamhidi
 12. Institut Pengurusan Fatwa Sedunia (INFAD)
 13. Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah ASIAN (ACREDA)
 14. Pusat Hubungan Industri dan Pengkomersialan (PHIP)

Senarai Pengauditan 2011

 1. Jabatan Perpustakaan
 2. Bahagian Penerbitan
 3. Fakulti Ekonomi & Muamalat
 4. Fakulti Sains & Teknologi
 5. Fakulti Quran & Sunnah
 6. Fakulti Pengajian Bahasa Utama
 7. Bahagian Pengajian Prasiswazah
 8. Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Asrama
 9. Jabatan Bendahari
 10. Pusat Pengurusan Penyelidikan
 11. Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
 12. Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran
 13. Jabatan Pendaftar

Senarai Pengauditan 2010

 1. Pusat Sukan, Jabatan Canselori
 2. Pusat Pengajian Siswazah
 3. Fakulti Syariah Dan Undang-Undang
 4. Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
 5. Fakulti Kepimpinan Dan Pengurusan
 6. Aset Dan Inventori Penyelidikan di Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP)
 7. Pusat Pengajian Teras dan Antarabangsa
 8. Pusat Tahmidi
 9. Pusat Teknologi Maklumat

Senarai Pengauditan 2009

 1. Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
 2. Jabatan Canselori
 3. Pusat Perkembangan Strategik dan Hubungan Korporat, Jabatan Canselori
 4. Jabatan Bendahari
 5. Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
 6. Fakulti Pergigian
 7. Special Program For Alcohol And Drug Abuse (SPADA)
 8. Prosedur Pembaikan Dan Pengurusan Alat Ganti Kenderaan Universiti Di Seksyen Kenderaan

Senarai Pengauditan 2008

 1. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (Komunikasi)
 2. Jabatan Pendaftar
 3. Bahagian Akademik
 4. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan – KUIM Production

 Bahagian Audit Dalam
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988000, Emel: webmaster.audit[at]usim.edu.my/nooryusmazieha[at]usim.edu.my

Tarikh Kemaskini :  4 Disember 2017