Proses Kerja Audit

Rancang

Membuat perancangan dan penyediaan Program Audit yang akan disahkan oleh Ketua Bahagian Audit Dalam

Makluman & Mesyuarat Pembukaan

Memaklumkan atau membuat perjumpaan dengan pelanggan audit dalam Mesyuarat Pembukaan

Pengauditan di Lapangan

Menjalankan kerja-kerja pengauditan di Fakulti/Pusat/Jabatan/Bahagian

Draf Laporan & Mesyuarat Penutupan

Draf laporan audit dikeluarkan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Penutupan

Ulasan Pengurusan/Auditi

Pelanggan audit diberi tempoh 14 hari dari laporan akhir untuk memberi ulasan

Pembentangan Laporan Audit

Pembentangan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit

Audit Susulan

Membuat audit susulan terhadap keputusan Jawatankuasa Audit

 Bahagian Audit Dalam
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988000, Emel: webmaster.audit[at]usim.edu.my/nooryusmazieha[at]usim.edu.my

Tarikh Kemaskini :  4 Disember 2017