Bahagian Audit Dalam ditubuhkan berdasarkan Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1993 dan Bil. 3 Tahun 1998 iaitu Kerajaan Malaysia telah menyarankan bahawa semua agensinya mesti melaksana dan mempertingkatkan fungsi Audit Dalam. Unit Audit Dalam  yang ditubuhkan adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Eksekutif Badan Berkanun tersebut.

SENARAI PENGAUDITAN

KLIK DI SINI

senarai audit

TAKWIM AUDIT

KLIK DI SINI

takwim

PROSES KERJA AUDIT

KLIK DI SINI

LAPORAN TAHUNAN

KLIK DI SINI

LAPORAN AUDIT

CONTINUOUS AUDITING EDUCATION (CAE)

CAE (Continuous Auditing Education) merupakan program pendidikan auditan yang berterusan dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan berkaitan amalan pengauditan terkini dalam kalangan juruaudit khususnya di Bahagian Audit Dalam

PENULISAN DAN PENERBITAN

Staf Bahagian Audit Dalam telah terlibat dengan penulisan Artikel di dalam beberapa buah buku.
penulisan bahagian audit dalam
penulisan bahagian audit dalam
Penulisan dan panerbitan

BULETIN AUDIT

Kempen Kebersihan ” Kita Untuk Kita”

15092021 - Majlis Perasmian Pelancaran Pertandingan Premis Hijau dan Pengurusan Sisa Pepejal telahpun diadakan secara aplikasi Ms Teams dan Pertandingan akan berlangsung dari 15 September [...]

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.